Gudstjenester i julen


Med ønske om en god jul fra oss i kirkene i Elverum. Velkommen inn!

 

I kirka feirer vi gjerne både adventstiden og julen med deg. 
Her får du et utvalg av gudstjenestene som feires i kirkene i Elverum og du er velkommen inn!

 

24. desember - Julaften
Kl. 1200 Hernes kirke: Julaftensgudstjeneste. Hernes barnekor synger
Kl. 1230 Elverum kirke: Julaftensgudstjeneste Spesielt tilrettelagt for de minste barna
Kl. 1330 Nordskogbygda kirke: Julegudstjeneste
Kl. 1345 Elverum kirke: Julaftensgudstjeneste Aspirantkoret synger
Kl. 1500 Elverum kirke: Julaftensgudstjeneste Jentekoret og Guttekoret synger
Kl. 1500 Sørskogbygda kirke: Julaftensgudstjeneste
Kl. 1600 Heradsbygd kirke: Julaftensgudstjeneste. Solist
Kl. 1615 Elverum kirke: Julaftensgudstjeneste Ungdomskoret synger

25. desember - Juledag
Kl. 0800 Nordskogbygda kirke: Ottesang med frokost
Kl. 1100 Elverum kirke: Høytidsgudstjeneste Sangere og instrumentalister
Kl. 1100 Heradsbygd kirke: Høytidsgudstjeneste
Kl. 1300 Sørskogbygda kirke: Jul i bygda

26. desember – 2. juledag
Kl. 1100 Elverum kirke: Gudstjeneste På Rustad forsamlingshus «Hesteskoen»

31. desember - Nyttårsaften
Kl. 1700 Elverum kirke: Gudstjeneste ved årets slutt

1. januar - Nyttårsdag
Kl. 1100 Elverum kirke: Nyttårsgudstjeneste

6. januar - Helligtrekongersfest
Kl. 1800 Vi møtes foran Rådhuset der vi slukker lysene på julegrana, før vi fortsetter med vandring gjennom Storgata.
Kanskje møter vi de hellige tre konger eller kong Herodes på vår vei? Vi avslutter med kort gudstjeneste i Elverum kirke.

7. januar
Kl. 1100 Elverum kirke: Gudstjeneste «Deilig er den himmel blå»
Kl. 1300 Hernes kirke: Gudstjeneste

Tilbake