Inspirasjonskveld: Et godt lokalsamfunn


Elverum kirke 23. mars kl. 19:00: Velkommen til vår første markering av Frivillighetens år 

Som et ledd i markeringen av Frivillighetens år 2022 byr vi på en inspirasjonskveld i Elverum kirke onsdag 23.mars kl.19.00.

Sevat Lappegard vil snakke om temaet "Et godt lokalsamfunn".
Kine Evensen bidrar med sang.

Vi ønsker velkommen til både deg som gjør en frivillig innsats og deg som har lyst til å bli inspirert til frivillig arbeid i lokalsamfunnet.

Gratis inngang.

Velkommen!

Merk: Arrangementet er annonsert i Kulturkalenderen til 16. februar, men er nå flyttet med bakgrunn i smittetrykkelt lokalt. 

Med hilsen
diakoniutvalget i Elverum
v/Gunhild K. Westgård og Trude Nystuen

Tilbake