Fasteaksjonen: Uten vann – intet liv


TAKK til våre konfirmanter med foresatte, menighetsråd og alle givere!

 

Gjennom fasteaksjonen i Elverum, Heradsbygd, Sørskogbygda, Nordskogbygda og Hernes ble det i år samlet inn totalt 100 435 kroner. (I tillegg har Metodistkirken i Elverum har samlet inn nesten 7000 kr.) Dette er et veldig bra resultat!

Ca 45 000 av disse kom inn via VIPPS. Diakon Gunhild Westgård forteller at blant annet menighetsrådene var spente i år, siden mange har mindre kontanter. Det er også dyr strøm og høye drivstoffpriser. Vi erfarte heldigvis at det er mange som ønsker å gi til nødlidende, blant annet i Ukraina. Vi vet at Kirkens nødhjelp har lang erfaring i å hjelpe der behovet er størst.

Så takk til alle som bidro på en eller annen måte!

Tilbake