Ledig stilling


Elverum kirkelige fellesråd søker etter kantor i 100% stilling.

 

Kantor i Elverum - 100% stilling

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har 21.000 innbyggere. Kirka i Elverum er inndelt i 5 sokn og har like mange kirker og gravplasser.  Menighetene byr på variert virksomhet etter en folkekirkelig strategi.  Det kirkelige arbeidet er en betydelig kulturfaktor i lokalsamfunnet.  Kirkekontoret er et samlokalisert kontor med plass for alle ansatte. Vi har for tiden 19 medarbeidere med til sammen 14 årsverk, hvorav 3 hele stillinger innenfor kirkemusikk.  Prestetjenesten har i tillegg 4 årsverk.

Elverum kirkelige fellesråd søker etter kantor i 100% stilling. Den som ansettes vil:

 • være del av et kirkemusikalsk team i Elverum bestående av totalt tre kantorer. Teamet driver et utstrakt kor- og konsertarbeid på høyt nivå, med flere kor for barn, unge og voksne.
 • arbeide i et tverrfaglig team i Østre Elverum som sammen jobber med videreutvikling av folkekirka i området. Teamet består av prest, menighetspedagog, diakoniarbeider, kantor og merkantilt ansatt.

 

Kantor vil ha følgende arbeidsområder:

 • Et særlig ansvar for kirkemusikalsk arbeid i de tre menighetene i Østre Elverum.
 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Konsert- og kulturvirksomhet samt videreutvikling av sang- og musikkliv, i samarbeid med stab, menighetsråd og lokalt kulturliv.
 • Korvirksomhet i samarbeid med øvrige kirkemusikere og menighetspedagog, herunder ukentlige øvelser og konserter.
 • Medvirkning i trosopplæring og andre tiltak for barn og unge.
 • Institusjonsbesøk sammen med prest/diakon.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med «Tjenesteordning for kantorer».
 • Bred musikalsk kompetanse.
 • Engasjement og initiativ for kirkemusikalsk arbeid.
 • Glad i å arbeide med barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i et engasjert og tverrfaglig miljø med en sterk folkekirkeprofil.
 • Tre av de seks orglene holder høy kvalitet. Ett 28 stemmer Ryde og Berg (2007) og ett 14 stemmer Bruno Christensen (1982), og ett orgelpositiv Ryde og Berg (2007)
 • Lønn i henhold til tariff for kirkelig sektor, med tariffbestemte tillegg.
 • Forsikring og pensjonsordning.

 

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og det kreves barneomsorgsattest (politiattest). Den som ansettes må ha førerkort og disponere bil. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og liturgisk prøvespill.

 

For mer informasjon kontakt:

Assisterende kirkeverge Ingrun Jule tlf: 404 90 108, mail:  ingrun.jule@elverum.kirken.no

Kirkeverge Ann Kristin Myrer tlf: 951 98 913, mail: ann.kristin.myrer@elverum.kirken.no

Les om oss på: www.elverum.kirken.no

 

Søknadsfrist: 10. november 2022

 

Stillingen er ledig fra: 1. januar 2023.

 

Søknaden sendes via Webcruiter:

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4574277293?language=nb&link_source_id=2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake