Strømtiltak


Informasjon vedrørende strømtiltak i kirkene i Elverum høsten 2022

 

Oppvarming av kirkene er krevende da det er store volum som skal varmes opp. Kirkebyggene har gamle løsninger for oppvarming, som for lengst skulle vært modne for oppgraderinger.  Dette er langsiktige og svært kostbare tiltak som ikke løser strømkrisen vi står oppe i nå. 

Elverum kirkelige fellesråd, som følge av strømsituasjonen, jobber med å tilpasse driften, og vi planlegger flere tiltak. 

  • Lavere brukstemperatur gjennomføres og den vil nå ligge på 18 grader i kirkerommene/hovedrommene.
  • For alle bygdekirkene vil vi jobbe med å tilpasse og teste ut hvor lav grunnvarme vi kan senke til, men det skal være frostfritt.
  • Toaletter og våpenhus vil bli senket, og ligge på mellom 12 – 17 grader.  Sakristi og dåpssakristi skal ha 19 grader på dåpsgudstjenester.

Vi har tatt en gjennomgang på alle aktiviteter i kirkebyggene våre, og foreslår å legge noen av dem til andre lokaler for å spare strømutgifter.

Regjeringen har foreslått en ekstrabevilgning for strømstøtte i desember.  I tillegg avventer vi hvilke grep kommunen til ta.  Men per i dag kjenner vi ingen andre løsninger, men muligheten for både lavere temperatur og andre tiltak vil vi måtte vurdere da vi har et vedtatt budsjett for 2023.

 

for Elverum kirkelige fellesråd

Ann Kristin S. Myrer
kirkeverge

 

 

 

Tilbake