Kirkevalget 2023


Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme ved Kirkevalget.

Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke.
I Den norske kirke er det rom for deg. Bruk din stemme i kirkevalget.

 

Kort om Kirkevalget

  • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
  • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
  • Valget er 10. og 11. september 2023
  • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
  • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
  • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
  • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg
Tilbake