Fasteaksjonen 2023


I år kom det inn kr. 93.056,40

Konfirmanter bringer håp

I år, 2023, ble det samlet inn 30.639 totalt i Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda. I Heradsbygd kom det inn 10 773. 
I Elverum sokn kom det inn totalt 51 644,40. Alt er inkludert vipps.  

Totalt med alle 5 sokn kom det inn kr. 93.056,4.


 

Innsamlingen ble gjennomført tirsdag 28. mars 

Sammen med konfirmanter over hele landet, gjorde konfirmanter og frivillige i Elverum, Heradsbygd, Nordskogbygda, Hernes og Sørskogbygda seg klare for innsamling til Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Tirsdag 28. mars kom det kanskje en konfirmant til deg?

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å redde liv i akutte kriser og forandre liv på sikt. Takket være innsamlede midler, blant annet fra fjorårets fasteaksjon, hadde Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi akutt nødhjelp til flyktninger da krigen brøt ut i Ukraina for over et år siden. I Syria gir Kirkens Nødhjelp katastroferespons til jordskjelvrammede i form av mat, vann, hygieneartikler og tepper. Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer. Folk i nød skal ha hjelp!

Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp også kan forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen «Håp i en dråpe vann». Vann gir håp og positive ringvirkninger for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Med en brønn på landsbygda i Tanzania får jenter, som ellers ville gått store avstander for å hente vann til familien sin, mulighet til å gå på skole og få utdanning. Tilgang til rent vann fører til færre vannbårne sykdommer, og gir bedre helse. Smarte dryppsystemer gir bønder i Tanzania og Malawi mulighet til å tredoble inntektene sine, og dermed stå bedre rustet mot klimaendringer.

- Gjennom Fasteaksjonen er vi med på å gi håp og forandring for mennesker som trenger det mest. Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp handlingsrommet som trengs for å redde og forandre liv. Vi håper konfirmanter og frivillige som deltar i aksjonen blir tatt godt imot, sier diakon Gunhild Kvåle Westgård.

 

 

 

Mer informasjon om Fasteaksjonen: https://www.fasteaksjonen.no/

 

 

 

Tilbake