Påmelding til konfirmasjon i kirkene i Elverum 2025


Konfirmanten
I rubrikkene under fyller dere inn kontaktinformasjon til både konfirmant og foresatte. Vær nøye med å fylle inn korrekt telefonnummer og mailadresse til både konfirmant og foresatte. På denne måten er dere sikre på at dere vil motta all informasjon fra oss. Dersom konfirmanten bor i delte hjem, skriver dere opp kontaktinformasjon til begge foresatte. Da vil begge motta all informasjon fra oss.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite for at konfirmanttiden skal bli best mulig? Vi vil ha behov for informasjon om konfirmanten har allergier, sykdommer/lidelser eller bruker medisiner. Eller om det er andre ting dere ønsker at vi skal være oppmerksomme på? Opplysningene som gis i påmeldingen vil bli behandlet konfidensielt.


Konfirmanter 2025
Elverum kirke lørdag 24. mai kl. 11.00 (7 ledige plasser)
Elverum kirke lørdag 31. mai kl. 11.00 (5 ledige plasser)
Elverum kirke lørdag 31. mai kl. 13.00 (1 ledig plass)
Elverum kirke søndag 1. juni kl. 11.00 (13 ledige plasser)
Sørskogbygda kirke søndag 26. mai kl. 11.00 (17 ledige plasser)
Nordskogbygda kirke lørdag 7. juni kl. 11.00 (24 ledige plasser)
Hernes kirke søndag den 8. juni kl. 11,00 (19 ledige plasser)
Heradsbygd kirke søndag 8. juni kl. 11.00 (15 ledige plasser)
Det er undervisning i Elverum kirke to ettermiddager i uken. Hvilken ukedag passer det best å ha undervisning for din konfirmant?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
I konfirmanttiden trenger vi hjelp av dere foresatte. Jeg kan bidra med:

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn på lister som deles ut til konfirmantene og i menighetsbladet før konfirmasjonen?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
I konfirmanttiden trenger vi hjelp av dere foresatte. Jeg kan bidra med:

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Elverum menighet
Organisasjonsnummer: 876988062

Konfirmantbetaling 2025 Beløp: kr 615,00 (NOK)