Påmelding til konfirmasjon i kirkene i Elverum 2023


Konfirmanten
I rubrikkene under fyller dere inn kontaktinformasjon til konfirmant og foresatte. Pass på at dere fyller inn korrekt telefonnummer og mailadresse til både konfirmant og foresatte. På denne måten er dere sikre på at dere vil motta all informasjon fra oss. Dersom konfirmanten bor i delt hjem, skriver dere opp kontaktinformasjon til begge foresatte. Da vil begge hjem motta all informasjon.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite for at konfirmanttiden skal bli best mulig? Vi vil ha behov for informasjon om konfirmanten har allergier, sykdommer/lidelser eller bruker medisiner. Eller om det er andre ting dere ønsker at vi skal være oppmerksomme på? Opplysningene som gis i påmeldingen vil bli behandlet konfidensielt.
Skole


Konfirmanter 2023
Elverum kirke lørdag den 20. mai kl. 11.00 (4 ledige plasser)
Elverum kirke lørdag den 20. mai kl. 13.00 (1 ledig plass)
Elverum kirke søndag den 21. mai kl. 11.00 (18 ledige plasser)
Elverum kirke lørdag den 27. mai kl. 11.00 (6 ledige plasser)
Heradsbygd kirke søndag den 28. mai kl. 11.00 (19 ledige plasser)
Sørskogbygda kirke søndag 28. mai kl. 11.00 (22 ledige plasser)
Hernes kirke søndag den 4. juni kl. 11.00 (19 ledige plasser)
Nordskogbygda kirke søndag den 4. juni kl. 11.00 (23 ledige plasser)
I Elverum kirke er det undervisning to ettermiddager i uken, hvilken ukedag passer best?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
I konfirmanttiden trenger vi hjelp av dere foresatte. Jeg kan bidra med:

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn på lister som deles ut til konfirmantene og i menighetsbladet før konfirmasjonen?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
I konfirmanttiden trenger vi hjelp av dere foresatte. Jeg kan bidra med:

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Elverum menighet
Organisasjonsnummer: 876988062

Konfirmantbetaling 2023 Beløp: kr 615,00 (NOK)