Nyheter fra Heradsbygd menighet

Gudstjenester julaften

Konfirmantinformasjon Heradsbygd

Sorggruppe

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Ungdomskor

Barnekor

Besøk vår region!

Hvilket kor skal jeg velge?

Facebook

Heradsbygd menighetsråd 2015-2019:
Mette Berg (Leder)

Helge Kjendalen

Renate Midtlie

Rune Rindalsholt (Kasserer)

Rune Marius Hermansen (Repr. EKF)

Arild Larsen

Anne Lersveen

Rita Merete Bratlie

Kari Kjeilen Pettersen

Brit Elisabeth Melby

Mona Østerud

Edle Fremstad (Sokneprest)