Nyheter fra Heradsbygd menighet

Allehelgensdag 4. november 2018

Nytt gjestebud

Konfirmantinformasjon Heradsbygd

Påmelding til konfirmasjon i 2019

Sorggruppe

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Ungdomskor

Barnekor

Facebook

Heradsbygd menighetsråd 2015-2019:
Mette Berg (Leder)

Helge Kjendalen

Renate Midtlie

Rune Rindalsholt (Kasserer)

Rune Marius Hermansen (Repr. EKF)

Arild Larsen

Anne Lersveen

Rita Merete Bratlie

Kari Kjeilen Pettersen

Brit Elisabeth Melby

Mona Østerud

Edle Fremstad (Sokneprest)