Nyheter fra Hernes menighet

Allehelgensdag 4. november 2018

Nytt gjestebud

Konfirmantinformasjon Hernes

Påmelding til konfirmasjon i 2019

Sorggruppe

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Ungdomskor

Barnekor

Facebook

Hernes menighetsråd 2015-2019:

Aud Margrethe Lien (Leder)

Henriette Brenden

Roar Skoglund (Kasserer)

Mette Nygård

Gunna Møystad 

Ragnhild Synnøve Grøtting

Frank Cato Småriseth

Magnar Skjærvik

Marie Margrethe Lie Sperre (Sokneprest)