Alle rettigheter 2019 Elverum kirkelige fellesråd

Hernes menighet


Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.