Nyheter fra Nordskogbygda menighet

Allehelgensdag 4. november 2018

Nytt gjestebud

Konfirmantinformasjon Hernes

Påmelding til konfirmasjon i 2019

Sorggruppe

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Gravstell

Ungdomskor

Facebook

Nordskogbygda menighetsråd 2015-2019:
Ingvald Vangsnes Try (Leder)
Trude  Nystuen
Solvår Borg Moberget
Gerd Irene  Tremoen
Kjersti  Mellembakken
Jørgen  Nødsel (Repr. til EKF)
Lene  Skjærbæk
Gunn Elinor Hofgård
Marie Margrethe Lie Sperre (Sokneprest)