Nyheter fra Nordskogbygda menighet

Gudstjenester julaften

Konfirmantinformasjon Hernes

Sorggruppe

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Gravstell

Ungdomskor

Barnekor

Besøk vår region!

Facebook

Nordskogbygda menighetsråd 2015-2019:
Ingvald Vangsnes Try (Leder)
Trude  Nystuen
Solvår Borg Moberget
Gerd Irene  Tremoen
Kjersti  Mellembakken
Jørgen  Nødsel (Repr. til EKF)
Lene  Skjærbæk
Gunn Elinor Hofgård
Marie Margrethe Lie Sperre (Sokneprest)