Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Sørskogbygda menighet


Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.