Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Våre kirker


Aktuelt fra menighetene i Elverum.

Under finnes litt informasjon om kirkene våre og litt av det som foregår.