Nyheter fra Sørskogbygda menighet

Allehelgensdag 4. november 2018

Nytt gjestebud

Konfirmantinformasjon Hernes

Konfirmantinfo Sørskogbygda kirke

Påmelding til konfirmasjon i 2019

Sorggruppe

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Ungdomskor

Facebook

Sørskogbyda menighetsråd 2015-2019:

Svanhild Husa (Leder)
Bente  Rasch
Raymond Engen
Therese Forårsveen
May-Liss Svartodden
Eva Thomassen
Ingvild Skjærvik
Espen Dellerud
Kari Grethe Hubred
Marie Margrethe Lie Sperre (Sokneprest)