Elverum menighet


Visjon:
KIRKE FOR LIVET — en levende, inkluderende og tjenende folkekirke.

Menighetsrådets hovedmålsetting er at mennesker i alle aldere og ulike livssituasjoner i Elverum sokn skal kjenne tilhørighet til kirken. Kirken skal formidle den tro, det håp og de verdier som er dens grunnlag, som hjelp til større helhet og sammenheng i livet. 

Fakta fra Kirkesøk ELVERUM KIRKE

 

Elverum menighetsråd 2019-2023

Les mer

 

TEATER i Elverum kirke

Kirkerottene kommer til Elverum 10. mars kl. 16:30

Les mer

 

Bruktmarked (dato kommer)

Innlevering av lopper? Følg med - dato kommer!

Les mer

 

Blomsterstell i 2024

Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Heradsbygda og Elverum.

Les mer

 

Sorggruppe

Det kan være godt å møte å møte andre som har opplevd noe av det samme.

Les mer

 

Vi beklager!

I anledning arbeid i forbindelse med påkobling av fjernvarme til Elverum kirke må vi beklage på det sterkeste at området ikke ser ryddig og...

Les mer

 

Betalingssatser 2024

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

Les mer

 

PÅMELDING til konfirmasjon i 2024

Kirka i Elverum ønsker alle velkommen til konfirmasjonstiden  - uansett hvem du er eller hva som er viktig for deg. I konfirmanttiden får d...

Les mer

Les flere nyheter